הפנייה אל אחסון CPanel WordPress שלנו אנא עדכנו רשומות NS ב-DNS של הדומיין אל:
1.
dns3.networkprotected.net
2.
dns4.networkprotected.net

הפנייה אל אחסון ASP.NET שלנו אנא עדכנו רשומות NS ב-DNS של הדומיין אל:
1.
dns1.networkprotected.net
2.
dns2.networkprotected.net

זמן עדכן ופיזור הגדרות בתקשורת הינו עד 72 שעות , אבל בדרך כלל עדכון יכול להיות תוך מספר שעות בודדות,

in CPanelDNSWin Panel