אנו מאפשרים לבצע שינויי הגדרות וגרסת PHP של החשבון דרך פאנל הניהול CPanel.
1. דרך CPanel ובתוך החלק של Software Services לבחור Select PHP Version.
2. בתוך Select PHP Version ניתן לשנות גרסת PHP , לשנות ערכים של php ולאפשר מודולים נדרשים.
3. בסיום לשמור על ההגדרות ע”י לחיצה על כפתור Save.
באותו מסך, בתוך Switch to PHP settings ניתן לשנות ערכים של PHP.
בסיום לשמור על ההגדרות ע”י לחיצה על כפתור Save.

in CPanel