כמעט כל יישומי אינטרנט דורשים מסד נתונים MySQL .כחלק מהתקנת היישומים , עליך לספק את הנתונים הבאים :
  • MySQL Host – תמיד יהיה “localhost”
  • Username – שם המשתמש המתחבר למסד הנתונים .
  • Password – הסיסמא של המשתמש עבור התחברות למסד הנתונים .
  • Database Name – שם המסד נתונים איתו משתמשים.
ניתן ליצור ולהגדיר מסד נתונים באייקון “MySQL Database Wizard” שנמצא ב cPanel.